اطلاعات تماس :
نام شرکت : شرکت داروسازی فرازشیمی
آدرس : تهران - فرمانیه
ایمیل : drnimatorabigolsefid@yahoo.com
مسئول سایت : دکتر نیما ترابی گلسفید

 

ساعات کاری دکتر نیما ترابی گلسفید:

 

اطلاعات تماس :
نام شرکت : شرکت داروسازی فرازشیمی
آدرس : تهران - فرمانیه
ایمیل : drnimatorabigolsefid@yahoo.com
مسئول سایت : دکتر نیما ترابی گلسفید